Pravičen prehod si prizadeva za pravičen in vključujoč prehod na oglijčno nevtralnost, z minimalnim vplivom na delavce in skupnosti v najbolj prizadetih regijah. Zahteva uravnotežen pristop k regionalnemu razvoju in k obravnavanju različnih izzivov in priložnosti na strateški ravni, ob hkratnem upoštevanju medsebojnih vplivov vseh akterjev, politik in ukrepov. Proaktivna vloga deležnikov in socialni dialog sta pri pravičnem prehodu ključna, saj zagotavljata, da se na vseh stopnjah tranzicije ne spregleda nikogar. Vključevanje deležnikov v smeri »od spodaj navzgor« (»bottom-up«) zagotavlja tudi lastništvo in motivacijo za izvajanje strategij za izstop iz premoga in z njimi povezanih načrtov. Tovrsten pristop aktivnega vključevanja ključnih deležnikov obeh regij je bil uporabljen tudi pri pripravi te Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: Strategija). Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne skupine in individualnih posvetovanj so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki energetske družbe – skupine HSE (vključno s Premogovnikom Velenje, TEŠ, in HSE – Energetsko družbo Trbovlje – HSE-EDT.), sindikatov, občin, gospodarstva, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in neformalnega izobraževanja, nevladnih organizacij, ministerstev, državnih agencij, inštitutov in evropskih institucij.

NOVICE

Spletna stran preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA), pod okriljem katere deluje Center za pravični prehod in Komunalno podjetje Velenje vam na enem mestu nudimo vse informacije v zvezi z novostmi, prenovo sistema daljinskega ogrevanja in zeleno energijo, ki jo prinaša opuščanje premoga. 

Informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

V petek, 15. decembra 2023 je v Vili Bianca v Velenju potekal informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026, ki ga organizira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga, v Zasavski in SAŠA premogovni regiji.

Povabilo podjetjem k oddaji OBRAZCA ZA IDENTIFIKACIJO PROJEKTNIH IDEJ v SAŠA regiji

V pripravi je razpis za produktivne naložbe v gospodarstvu za MSP in velika podjetja. Cilj razpisa je širitev zmogljivosti gospodarske družbe, diverzifikacija gospodarstva oz. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu ter višja dodana vrednost. V pripravi je...

BROŠURA SKUPAJ DO PRIHRANKOV TOPLOTNE ENERGIJE

V okviru komunikacijske kampanje Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo v teh dneh v gospodinjstva Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj prispela brošura, ki so jo skupaj z občinama pripravili Komunalno podjetje Velenje, Kssena in Center za...

3. mednarodna konferenca Pozdravljena, prihodnost

Mestna občina Velenje z Razvojno agencijo Savinjsko-Šaleške regije in občino Šoštanj organizira 3. mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost, ki bo 21.9.2023 v veliki dvorani Hotela Paka v Velenju. Skupaj s predstavniki vlade, evropske komisije in deležniki iz...

Skupaj do prihrankov toplotne energije

V prihodnosti čakajo Šaleško dolino velike spremembe zaradi preobrazbe daljinskega ogrevanja. Glavni cilj je, da na področju daljinskega ogrevanja preidemo na razpršene zelene vire energije, sistem optimiziramo ter zagotovimo stabilne in cenovno ugodne vire tudi v...

Usposabljanje Projektni manager pravičnega prehoda

Postanite usposobljeni Projektni manager pravičnega prehoda Za vas smo pripravili usposabljanja za naziv »Projektni manager pravičnega prehoda« s certifikatom, na katerem boste dobili praktične odgovore na vprašanja kako v praksi načrtovati projekte in prijave na...

Stopimo skupaj po katastrofalnih poplavah v Zgornji Savinjski dolini

Po nepredstavljivih poplavah, ki so izmaličile Zgornjo Savinjsko dolino, je jasno, da bo za obnovo doline potrebnega veliko časa. Razsežnosti  vodne ujme se odstirajo dan za dnem, zato je trenutno še nemogoče oceniti vso škodo, ki jo je povzročila ta  naravna...

Kaj je pravični prehod

Pravičen prehod na bolj zelene vire energije pomeni, da se proces prehoda izvaja na način, ki minimizira negativne socialne in gospodarske posledice, hkrati pa maksimizira koristi za okolje in družbo kot celoto. To zahteva ustrezno načrtovanje in politike, ki...