Pravičen prehod si prizadeva za pravičen in vključujoč prehod na oglijčno nevtralnost, z minimalnim vplivom na delavce in skupnosti v najbolj prizadetih regijah. Zahteva uravnotežen pristop k regionalnemu razvoju in k obravnavanju različnih izzivov in priložnosti na strateški ravni, ob hkratnem upoštevanju medsebojnih vplivov vseh akterjev, politik in ukrepov. Proaktivna vloga deležnikov in socialni dialog sta pri pravičnem prehodu ključna, saj zagotavljata, da se na vseh stopnjah tranzicije ne spregleda nikogar. Vključevanje deležnikov v smeri »od spodaj navzgor« (»bottom-up«) zagotavlja tudi lastništvo in motivacijo za izvajanje strategij za izstop iz premoga in z njimi povezanih načrtov. Tovrsten pristop aktivnega vključevanja ključnih deležnikov obeh regij je bil uporabljen tudi pri pripravi te Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: Strategija). Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne skupine in individualnih posvetovanj so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki energetske družbe – skupine HSE (vključno s Premogovnikom Velenje, TEŠ, in HSE – Energetsko družbo Trbovlje – HSE-EDT.), sindikatov, občin, gospodarstva, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in neformalnega izobraževanja, nevladnih organizacij, ministerstev, državnih agencij, inštitutov in evropskih institucij.

NOVICE

NAPOVEDNIK – 9. konferenca platforme za pravični prehod v Bruslju

9. konferenca platforme za pravični prehod bo potekala 16. in 17. aprila 2024 v Bruslju in na spletu. Ta hibridni dogodek bosta skupaj gostila Generalni direktorat Komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) in Generalni direktorat za energijo (GD ENER)....

Projektni managerki razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja

Razvojna agencija SAŠA ima 2 na novo usposobljeni projektni managerki razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja. V sklopu večmodularnega usposabljanja na področju regionalnega in makroregionalnega razvoja sta pridobili EU potrdilo o poklicni...

Tehnična pomoč JTP GROUNDWORK

Center za pravični prehod SAŠA, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, je bil skupaj z drugimi regijami izbran za upravičenca tehnične pomoči JTP Groundwork, kjer bo eno leto s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki drugih regij...

Objava prostega delovnega mesta »Strokovni sodelavec« na področju človeških virov

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Opis del in nalog: izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Centra za pravični prehod«, spremljanje, proučevanje in...

Objava prostega delovnega mesta »Strokovni sodelavec« na področju energetike

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in v urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Opis del in nalog: izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Center za pravični prehod«, spremljanje, proučevanje in...

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA JAVNO NAROČILO FOTOGRAFIJE ZA KOMUNICIRANJE PRAVIČNEGA PREHODA SAŠA REGIJE

Vabimo vas, da podate ponudbo za naročilo: Fotografije za komuniciranje pravičnega prehoda Savinjsko-šaleške regije. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik odda ponudbo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije ali na...

Spletna stran preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA), pod okriljem katere deluje Center za pravični prehod in Komunalno podjetje Velenje vam na enem mestu nudimo vse informacije v zvezi z novostmi, prenovo sistema daljinskega ogrevanja in zeleno energijo, ki jo prinaša opuščanje premoga. 

Informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

V petek, 15. decembra 2023 je v Vili Bianca v Velenju potekal informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026, ki ga organizira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga, v Zasavski in SAŠA premogovni regiji.

Povabilo podjetjem k oddaji OBRAZCA ZA IDENTIFIKACIJO PROJEKTNIH IDEJ v SAŠA regiji

V pripravi je razpis za produktivne naložbe v gospodarstvu za MSP in velika podjetja. Cilj razpisa je širitev zmogljivosti gospodarske družbe, diverzifikacija gospodarstva oz. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu ter višja dodana vrednost. V pripravi je...

BROŠURA SKUPAJ DO PRIHRANKOV TOPLOTNE ENERGIJE

V okviru komunikacijske kampanje Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo v teh dneh v gospodinjstva Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj prispela brošura, ki so jo skupaj z občinama pripravili Komunalno podjetje Velenje, Kssena in Center za...