Pravičen prehod si prizadeva za pravičen in vključujoč prehod na oglijčno nevtralnost, z minimalnim vplivom na delavce in skupnosti v najbolj prizadetih regijah. Zahteva uravnotežen pristop k regionalnemu razvoju in k obravnavanju različnih izzivov in priložnosti na strateški ravni, ob hkratnem upoštevanju medsebojnih vplivov vseh akterjev, politik in ukrepov. Proaktivna vloga deležnikov in socialni dialog sta pri pravičnem prehodu ključna, saj zagotavljata, da se na vseh stopnjah tranzicije ne spregleda nikogar. Vključevanje deležnikov v smeri »od spodaj navzgor« (»bottom-up«) zagotavlja tudi lastništvo in motivacijo za izvajanje strategij za izstop iz premoga in z njimi povezanih načrtov. Tovrsten pristop aktivnega vključevanja ključnih deležnikov obeh regij je bil uporabljen tudi pri pripravi te Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: Strategija). Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne skupine in individualnih posvetovanj so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki energetske družbe – skupine HSE (vključno s Premogovnikom Velenje, TEŠ, in HSE – Energetsko družbo Trbovlje – HSE-EDT.), sindikatov, občin, gospodarstva, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in neformalnega izobraževanja, nevladnih organizacij, ministerstev, državnih agencij, inštitutov in evropskih institucij.

NOVICE

PRVO SREČANJE REGIJSKE DELOVNE SKUPNE ZA OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA PRIPRAVO ZAKONA O PRESTRUKTURIRANJU SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v okviru izvajanja operacije »Center za pravični prehod« v Savinjsko–šaleški premogovni regiji v aprilu 2024 imenovala dve delovni skupini, skupino za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o prestrukturiranju in skupino...

Podaljšan skrajni rok za zaključek projektov Sklada za pravični prehod

S strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj smo prejeli obvestilo, da je bilo s sprejetjem STEP uredbe (Uredba EU 2024/795) v državni proračun vplačanih 30 %  zneska sredstev iz Sklada za pravični prehod, kar vpliva na doseganje finančnega mejnika za leto...

NAPOVEDNIK – 9. konferenca platforme za pravični prehod v Bruslju

9. konferenca platforme za pravični prehod bo potekala 16. in 17. aprila 2024 v Bruslju in na spletu. Ta hibridni dogodek bosta skupaj gostila Generalni direktorat Komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) in Generalni direktorat za energijo (GD ENER)....

Projektni managerki razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja

Razvojna agencija SAŠA ima 2 na novo usposobljeni projektni managerki razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja. V sklopu večmodularnega usposabljanja na področju regionalnega in makroregionalnega razvoja sta pridobili EU potrdilo o poklicni...

Tehnična pomoč JTP GROUNDWORK

Center za pravični prehod SAŠA, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, je bil skupaj z drugimi regijami izbran za upravičenca tehnične pomoči JTP Groundwork, kjer bo eno leto s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki drugih regij...

Objava prostega delovnega mesta »Strokovni sodelavec« na področju človeških virov

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Opis del in nalog: izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Centra za pravični prehod«, spremljanje, proučevanje in...

Objava prostega delovnega mesta »Strokovni sodelavec« na področju energetike

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Strokovni sodelavec« in v urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Opis del in nalog: izvajanje aktivnosti v sklopu projekta »Center za pravični prehod«, spremljanje, proučevanje in...

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA JAVNO NAROČILO FOTOGRAFIJE ZA KOMUNICIRANJE PRAVIČNEGA PREHODA SAŠA REGIJE

Vabimo vas, da podate ponudbo za naročilo: Fotografije za komuniciranje pravičnega prehoda Savinjsko-šaleške regije. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik odda ponudbo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije ali na...

Spletna stran preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA), pod okriljem katere deluje Center za pravični prehod in Komunalno podjetje Velenje vam na enem mestu nudimo vse informacije v zvezi z novostmi, prenovo sistema daljinskega ogrevanja in zeleno energijo, ki jo prinaša opuščanje premoga. 

Informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

V petek, 15. decembra 2023 je v Vili Bianca v Velenju potekal informativni dogodek o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026, ki ga organizira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga, v Zasavski in SAŠA premogovni regiji.