Pravičen prehod na bolj zelene vire energije pomeni, da se proces prehoda izvaja na način, ki minimizira negativne socialne in gospodarske posledice, hkrati pa maksimizira koristi za okolje in družbo kot celoto. To zahteva ustrezno načrtovanje in politike, ki vzpostavljajo mehanizme za podporo tistim skupnostim in delavcem, ki so najbolj odvisni od obstoječih fosilnih goriv.

Zelo pomembno je tudi, da se v procesu prehoda poskrbi za pravično porazdelitev koristi. To pomeni, da bi morali zelene vire energije in s tem povezane priložnosti postati dostopni vsem, ne glede na njihov socialni ali ekonomski status. Poleg tega bi morali vlagati v izobraževanje in usposabljanje, da bi delavci, ki so trenutno zaposleni v industriji fosilnih goriv, lahko prešli na nove, bolj trajnostne karierne poti.

Na koncu pa pravičen prehod pomeni tudi, da moramo aktivno vključevati vse dele družbe – od politikov in podjetij do posameznikov in skupnosti – v odločitve in dejavnosti, ki so povezane s prehodom na zeleno energijo. To zagotavlja, da so interesi vseh strani upoštevani in da se zmanjšujejo morebitne negativne posledice.