V prihodnosti čakajo Šaleško dolino velike spremembe zaradi preobrazbe daljinskega ogrevanja. Glavni cilj je, da na področju daljinskega ogrevanja preidemo na razpršene zelene vire energije, sistem optimiziramo ter zagotovimo stabilne in cenovno ugodne vire tudi v prihodnje. Pri vsem tem je zelo pomembna tudi vloga lastnikov stavb – zaradi novih virov bo potrebno spremeniti tudi režim ogrevanja (nizkotemperaturni) in energetsko sanirati stavbe. RA SAŠA je v okviru Centra za pravični prehod zato skupaj s partnerji (Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Komunalno podjetje Velenje) pripravila zloženko Skupaj so prihrankov toplotne energije, s katero želimo predstaviti, kje smo danes, kaj nas čaka jutri, kakšne ukrepe je izvedla lokalna skupnost, kako naj se obnove lotijo občani in kateri ukrepi so zanje najprimernejši. Hkrati pa vsebuje letak tudi osnovne kontaktne informacije, kjer bodo lahko občani dobili potrebne dodatne informacije in pomoč. Jeseni nameravamo na to temo izdati tudi publikacijo, ki bo še podrobneje pojasnila postopke in aktivnosti.

Zloženka Prihranki toplote