V okviru komunikacijske kampanje Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo v teh dneh v gospodinjstva Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj prispela brošura, ki so jo skupaj z občinama pripravili Komunalno podjetje Velenje, Kssena in Center za pravični prehod (CPP), ki deluje pod okriljem Razvojne agencija SAŠA. V brošuri bodo podane informacije o projektu preobrazbe daljinskega ogrevanja, kot tudi o številnih ukrepih za učinkovito ravnanje z energijo. 

Zaradi opuščanja izkopavanja in porabe premoga v Šaleški dolini, ki je posledica Evropskega zelenega dogovora vseh držav članic EU o izpolnjevanju podnebno nevtralnega cilja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, se bo podoba celotne regije, od gospodarstva do izobraževanja, zaposlovanja, okolja in socialnih razmer v prihodnjih letih dodobra spremenila. Zaradi prehoda na uporabo obnovljivih virov energije in nizkotemperaturni režim bo potrebno sistem daljinskega ogrevanja optimizirati, saj bo le tako mogoče zagotavljati stabilno in cenovno sprejemljivo dobavo toplotne energije. Z energijo bo potrebno ravnati bolj premišljeno, zato bodo potrebne tudi energetske sanacije številnih javnih in zasebnih objektov. Z naštetimi spremembami bodo povezane tudi številne investicije. Intenzivna prizadevanja vseh deležnikov za zagotovitev sofinanciranja iz različnih skladov in mehanizmov financiranja že potekajo. Občanke in občani lahko subvencije in ugodno financiranje za energetsko prenovo pridobijo iz Ekosklada.

Center za pravični prehod (CPP) pod okriljem Razvojne agencije SAŠA regije je podporno okolje vsem procesom prestrukturiranja premogovne regije SAŠA. CPP koordinira aktivnosti različnih deležnikov v SAŠA regiji, kot so mladi, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarski subjekti, lokalne skupnosti in drugi, v zvezi z izvajanjem Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije. Ena od strateških razvojnih nalog je tudi informiranje občanov o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja. Z brošuro in številnimi drugimi dogodki ter aktivnostmi želimo spodbuditi pozitivno in transparentno komunikacijo med širšo javnostjo, lokalno skupnostjo, in predstavniki različnih sektorjev v regiji, kot tudi državo in Evropsko unijo. Naše poslanstvo je povezovati vse deležnike v SAŠA regiji, saj verjamemo, da bomo lahko le skupaj na najboljši način izkoristili priložnosti za razvoj regije v prihodnjih letih.

Vabimo vas k prebiranju brošure in spremljanju aktivnosti Centra za pravični prehod!

Brošuro si lahko ogledate na povezavi: BROSURA_PrihrankiEnergije_A4_Oktober2023_SPREAD