V pripravi je razpis za produktivne naložbe v gospodarstvu za MSP in velika podjetja. Cilj razpisa je širitev zmogljivosti gospodarske družbe, diverzifikacija gospodarstva oz. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu ter višja dodana vrednost.
V pripravi je tudi javni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja, ki bo preko financiranja RRI in demonstracijsko pilotnih projektov prispeval h gospodarskemu prestrukturiranju regij. Cilj razpisa bo razvoj novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa in sofinanciranje operacij razvoja in testiranja novih izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.
Center za pravični prehod pod okriljem Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije pripravlja ažuriran pregled projektov v SAŠA regiji. Zato vabimo podjetja, da posredujejo podatke o projektih (tako tistih, ki so že bili posredovani, kot tudi najnovejših projektih), oz. se naročijo na sestanek s kontaktno osebo RA SAŠA.
Kontaktna oseba: Janja Burkelc (janja.burkelc@ra-sasa.si, 031 405 328)
Delovanje Centra za pravični prehod SA-ŠA je v celoti financirano iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.