Vabimo vas, da podate ponudbo za naročilo: Fotografije za komuniciranje pravičnega prehoda Savinjsko-šaleške regije.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik odda ponudbo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije ali na obrazcu, ki vsebuje vse informacije iz priloženega obrazca in prilogo fotografij. Podrobnosti razpisa so navedene v Javno naročilo fotografije PP.

Prosimo, da oddate ponudbo na mail naročnika (katarina.ostruh@ra-sasa.si) ali preko spletnih programov za pošiljanje večjih datotek.

Rok za oddaje ponudbe: 21. 3. 2024 do 9.00 ure.
Kontaktna oseba s strani naročnika: Katarina Ostruh, telefon: 03 8961 551, e-mail: katarina.ostruh@ra-sasa.si.

Vse aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Center za pravični prehod SAŠA regije