Center za pravični prehod SAŠA, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, je bil skupaj z drugimi regijami izbran za upravičenca tehnične pomoči JTP Groundwork, kjer bo eno leto s strokovnjaki Evropske komisije in predstavniki drugih regij pravičnega prehoda reševal vprašanja informiranja in komuniciranja projekta prenove daljinskega sistema v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj.

Projekt bo vključeval prenos dobrih praks iz drugih regij, krepitev znanj in zmogljivosti, sestanke, dogodke in študijske obiske v regijah in v okviru platforme pravičnega prehoda v Bruslju.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

Evropska sredstva European Commission JTP GROUNDWORK