Razvojna agencija SAŠA ima 2 na novo usposobljeni projektni managerki razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja.

V sklopu večmodularnega usposabljanja na področju regionalnega in makroregionalnega razvoja sta pridobili EU potrdilo o poklicni kvalifikaciji akreditirane nevladne in neprofitne organizacije TERIS, mreže preko 300 mednarodnih strokovnjakov, vključenih v evropsko teritorialno sodelovanje.

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki že imajo predznanje in izkušnje s področja projektnega vodenja, saj pridobijo tudi spretnosti za razvoj akcijskega načrta za svoje območje in znanje povezovanja lokalnih potencialov z evropskimi politikami.