Savinjsko – šaleška regija je del Savinjske statistične regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

Regija obsega po velikosti 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev. Po številu prebivalcev predstavlja regija okrog 3% slovenskega prebivalstva in okrog 2,9% celotnega ozemlja.

Regija (mezoregija) se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota Velenje zajema tri občine: Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema sedem občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji.